Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΑ

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2015
1st FESTIVAL TABLE TENNIS FLORINA 2015

CATEGORY MEN 18-29 (Time: 09:30 )
TABLE: 03
S/N
A GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Tsialtsudis Evagelos

-
-
-2
Gimourtzinas Ioannis
-

-
-3
Stomnaroski Antonio
-
-

-
PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1stSet 2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Tsialtsudis Evag. Stomnaroski Ant.
-
-
-
-
-
-
2-3
Gimourtzinas Ioan. Stomnaroski Ant.
-
-
-
-
-
-
2-1
Gimourtzinas Ioan.
Tsialtsudis Evag.
-
-
-
-
-
-


TABLE: 06
S/N
B GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Panagiotidis Alexandros

-
-
-2
Gimourtzinas Tryfon
-

-
-3
Zagotsis Dimitrios
-
-

-4
Laskoski Andrej
-
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Panagiotidis Alex. Zagotsis Dimitrios
-
-
-
-
-
-
2-4
Gimourtzinas Tryf. Laskoski Andrej
-
-
-
-
-
-
1-2
Panagiotidis Alex. Gimourtzinas Tryf.
-
-
-
-
-
-
3-4
Zagotsis Dimitrios Laskoski Andrej
-
-
-
-
-
-
2-3
Gimourtzinas Tryf. Zagotsis Dimitrios
-
-
-
-
-
-
1-4
Panagiotidis Alex. Laskoski Andrej
-
-
-
-
-
-


TABLE: 09
S/N
C GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Gimourtzinas Achileas

-
-
2
Ivanoski Hristijan
-

-
3
Karaoulanis Ermis
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Gimourtzinas Ach.
Karaoulanis Ermis
-
-
-
-
-
-
2-3
Ivanoski Hristijan
Karaoulanis Ermis
-
-
-
-
-
-
2-1
Ivanoski Hristijan
Gimourtzinas Ach.
-
-
-
-
-
-
CATEGORY MEN 30-39 (Time: 09:30 )

TABLE: 02
S/N
A GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Pasvatis Antonis

-
-
-2
Kogias Georgios
-

-
-3
Risteski Rubinco
-
-

-4
Nolevski Aleksandar
-
-
-

PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Pasvatis Antonis Risteski Rubinco
-
-
-
-
-
-
2-4
Kogias Georgios Nolevski Aleks.
-
-
-
-
-
-
1-2
Pasvatis Antonis Kogias Georgios
-
-
-
-
-
-
3-4
Risteski Rubinco Nolevski Aleks.
-
-
-
-
-
-
2-3
Kogias Georgios Risteski Rubinco
-
-
-
-
-
-
1-4
Pasvatis Antonis Nolevski Aleks.
-
-
-
-
-
-
TABLE: 05
S/N
B GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Georgiadis Platonas

-
-
-2
Kaloidis Dimitrios
-

-
-3
Talevski Borche
-
-

-4
Kakulidis Konstantinos
-
-
-

PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Georgiadis Platon. Talevski Borche
-
-
-
-
-
-
2-4
Kaloidis Dimitrios Kakulidis Konstan.
-
-
-
-
-
-
1-2
Georgiadis Platon. Kaloidis Dimitrios
-
-
-
-
-
-
3-4
Talevski Borche Kakulidis Konstan.
-
-
-
-
-
-
2-3
Kaloidis Dimitrios Talevski Borche
-
-
-
-
-
-
1-4
Georgiadis Platon. Kakulidis Konstan.
-
-
-
-
-
-
TABLE: 08
S/N
C GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Nutu Gabriel

-
-
2
Katrodzanakis Ioannis
-

-
3
Grozdanovski Toshe
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Nutu Gabriel
Grozdanovski Tos.
-
-
-
-
-
-
2-3
Katrodzanakis Ioan.
Grozdanovski Tos.
-
-
-
-
-
-
2-1
Katrodzanakis Ioan.
Nutu Gabriel
-
-
-
-
-
-

CATEGORY MEN 40-49 (Time: 10:30 )
TABLE: 03
S/N
A GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Nikopoulos Kostas

-
-
2
Laskoski Boban
-

-
3
Elsami Giaser
-
-
PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Nikopoulos Kostas Elsami Giaser
-
-
-
-
-
-
2-3
Laskoski Boban Elsami Giaser
-
-
-
-
-
-
2-1
Laskoski Boban Nikopoulos Kostas
-
-
-
-
-
-
TABLE: 06 (Time: 10:30 )
S/N
B GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Keliafanos Ioannis

-
-
2
Stojanovski Saso
-

-
3
Christou Kostas
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Keliafanos Ioannis Christou Kostas
-
-
-
-
-
-
2-3
Stojanovski Saso Christou Kostas
-
-
-
-
-
-
2-1
Stojanovski Saso Keliafanos Ioannis
-
-
-
-
-
-
TABLE: 09 (Time: 10:30 )
S/N
C GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Kouroupas Giannis

-
-
2
Tanevski Zoranche
-

-
3
Sapranidis Faedon
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Kouroupas Giannis
Sapranidis Faedon
-
-
-
-
-
-
2-3
Tanevski Zoranche
Sapranidis Faedon
-
-
-
-
-
-
2-1
Tanevski Zoranche
Kouroupas Giannis
-
-
-
-
-
-

CATEGORY MEN 40-49 (Time: 11:30 ) TABLE: 03
S/N
D GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Katsantonis Ioannis

-
-
2
Soumpasis Thomas
-

-
3
Katsogiannidis Panag
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Katsantonis Ioannis
Katsogiannidis Pan.
-
-
-
-
-
-
2-3
Soumpasis Thomas
Katsogiannidis Pan.
-
-
-
-
-
-
2-1
Soumpasis Thomas
Katsantonis Ioannis
-
-
-
-
-
-
TABLE: 06 (Time: 11:30 )
S/N
E GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Argyrakis Giannis

-
-
2
Karakatsanis Panag
-

-
3
Savidis Lazaros
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Argyrakis Giannis Savidis Lazaros
-
-
-
-
-
-
2-3
Karakatsanis Pan. Savidis Lazaros
-
-
-
-
-
-
2-1
Karakatsanis Pan. Argyrakis Giannis
-
-
-
-
-
-
TABLE: 09 (Time: 11:30 )
S/N
F GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Fotiadis Kostas

-
-
2
Koutloglou Dionisios
-

-
3
Tolias Andreas
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Fotiadis Kostas Tolias Andreas
-
-
-
-
-
-
2-3
Koutloglou Dions. Tolias Andreas
-
-
-
-
-
-
2-1
Koutloglou Dionis. Fotiadis Kostas
-
-
-
-
-
-

TABLE: 09 (Time: 11:30 )

S/N
G GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Kalogirou Giorgos

-
-
2
Barbatsalos Dimitris-Sk
-

-
3
Kitsios Vasilis
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Kalogirou Giorgos
Kitsios Vasilis
-
-
-
-
-
-
2-3
Barbatsalos Dimi
Kitsios Vasilis
-
-
-
-
-
-
2-1
Barbatsalos Dimi
Kalogirou Giorgos
-
-
-
-
-
-CATEGORY MEN 50-59 TABLE: 02 (Time: 11:00 )

S/N
A GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Agianoglou Tasos

-
-
2
Gorgieski Kiro
-

-
3
Temelkov Risto
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Agianoglou Tasos Temelkov Risto
-
-
-
-
-
-
2-3
Gorgieski Kiro Temelkov Risto
-
-
-
-
-
-
2-1
Gorgieski Kiro Agianoglou Tasos
-
-
-
-
-
-
TABLE: 05 (Time: 11:00 )
S/N
B GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Douis Nikos

-
-
-2
Petreski Mile
-

-
-3
Kyritsis Evagelos
-
-

-4
Petsοukis Kostas
-
-
-

PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Douis Nikos Kyritsis Evagelos
-
-
-
-
-
-
2-4
Petreski Mile Petsοukis Kostas
-
-
-
-
-
-
1-2
Douis Nikos Petreski Mile
-
-
-
-
-
-
3-4
Kyritsis Evagelos Petsοukis Kostas
-
-
-
-
-
-
2-3
Petreski Mile Kyritsis Evagelos
-
-
-
-
-
-
1-4
Douis Nikos Petsοukis Kostas
-
-
-
-
-
-
TABLE: 08 (Time: 11:00 )
S/N
C GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Apostolou Petros

-
-
-2
Ligοuras Giorgos
-

-
-3
Karevski Ilija
-
-

-4
Sichlimiris Vasilios
-
-
-

PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Apostolou Petros Karevski Ilija
-
-
-
-
-
-
2-4
Ligοuras Giorgos Sichlimiris Vasilios
-
-
-
-
-
-
1-2
Apostolou Petros Ligοuras Giorgos
-
-
-
-
-
-
3-4
Karevski Ilija Sichlimiris Vasilios
-
-
-
-
-
-
2-3
Ligοuras Giorgos Karevski Ilija
-
-
-
-
-
-
1-4
Apostolou Petros Sichlimiris Vasilios
-
-
-
-
-
-

TABLE: 02 (Time: 12:00 )
S/N
D GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Efthimiou Thomas

-
-
2
Jiovanoski Zoran
-

-
3
Kapetanidis Theologos
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Efthimiou Thomas Kapetanidis Theol.
-
-
-
-
-
-
2-3
Jiovanoski Zoran Kapetanidis Theol.
-
-
-
-
-
-
2-1
Jiovanoski Zoran Efthimiou Thomas
-
-
-
-
-
-TABLE: 05 (Time: 12:00 )
S/N
E GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Sklias Alexandros

-
-
2
Ivanoski Metodija
-

-
3
Vrazitoulis Nikolaos
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Sklias Alexandros Vrazitoulis Nikolaos
-
-
-
-
-
-
2-3
Ivanoski Metodija Vrazitoulis Nikolaos
-
-
-
-
-
-
2-1
Ivanoski Metodija Sklias Alexandros
-
-
-
-
-
-
CATEGORY MEN 60+ ( PULL) TABLE: 01, 04, and 07 (Time: 09:30 )
S/N
A GROUP
1
2
3
4
5
N - Η
Θ
1
Karevski Petar

-
-
-
-
-

2
Petkov Tome
-

-
-
-
-

3
Karamichos Ioannis
-
-

-
-
-

4
Pagourtzis Panagiotis
-
-
-

-
-

5
Taskovski Dime
-
-
-
-

-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-4
Karevski Petar Pagourtzis Panag.
-
-
-
-
-
-
2-3
Petkov Tome Karamichos Ioannis
-
-
-
-
-
-
5-1
Taskovski Dime Karevski Petar
-
-
-
-
-
-
3-4
Karamichos Ioannis Pagourtzis Panag.
-
-
-
-
-
-
1-2
Karevski Petar Petkov Tome
-
-
-
-
-
-
5-3
Taskovski Dime Karamichos Ioannis
-
-
-
-
-
-
4-2
Pagourtzis Panag. Petkov Tome
-
-
-
-
-
-
3-1
Karamichos Ioannis Karevski Petar
-
-
-
-
-
-
2-5
Petkov Tome
Taskovski Dime
-
-
-
-
-
-
5-4
Taskovski Dime
Pagourtzis Panag.
-
-
-
-
-
-
CATEGORY WOMEN SINGLE

TABLE: 01 (Time: 10:30 )
S/N
A GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Ruvceska Aleksandra

-
-
2
Poulimenou Sofia
-

-
3
Papakyriakou Maria
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Ruvceska Aleksan. Papakyriakou Maria
-
-
-
-
-
-
2-3
Poulimenou Sofia Papakyriakou Maria
-
-
-
-
-
-
2-1
Poulimenou Sofia Ruvceska Aleksan.
-
-
-
-
-
-


TABLE: 04 (Time: 10:30 )
S/N
B GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Papadaki Elena

-
-
2
Duru Katerina
-

-
3
Kappa Kaliopi
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Papadaki Elena Kappa Kaliopi
-
-
-
-
-
-
2-3
Duru Katerina Kappa Kaliopi
-
-
-
-
-
-
2-1
Duru Katerina Papadaki Elena
-
-
-
-
-
-


TABLE: 07 (Time: 10:30 )
S/N
C GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Xygala Sofia

-
-
-2
Vakali Kristi
-

-
-3
Bikmaeva Rimma
-
-

-4
Pippou Despina
-
-
-

PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Xygala Sofia Bikmaeva Rimma
-
-
-
-
-
-
2-4
Vakali Kristi Pippou Despina
-
-
-
-
-
-
1-2
Xygala Sofia Vakali Kristi
-
-
-
-
-
-
3-4
Bikmaeva Rimma Pippou Despina
-
-
-
-
-
-
2-3
Vakali Kristi Bikmaeva Rimma
-
-
-
-
-
-
1-4
Xygala Sofia Pippou Despina
-
-
-
-
-
-TABLE: 01, 04, and 07 (Time: 10:30 )
S/N
D GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Zisi Filio

-
-
2
Vourlioti Efharis
-

-
3
Dimou Irini
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Zisi Filio Dimou Irini
-
-
-
-
-
-
2-3
Vourlioti Efharis Dimou Irini
-
-
-
-
-
-
2-1
Vourlioti Efharis Zisi Filio
-
-
-
-
-
-DOUBLE MEN (Time: 10:00 )
TABLE: 01
S/N
A GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Douis/Nikopoulos

-
-
2
Stargoski/Laskoski A.
-

-
3
Karaoulanis/Georgiadis
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1stSet
2ndSet
3rdSet
4thSet
5thSet
1-3
Douis/Nikopoulos Karaoulanis/Georgiadis
-
-
-
-
-
-
2-3
Stargoski/Laskoski Karaoulanis/Georgiadis
-
-
-
-
-
-
2-1
Stargoski/Laskoski Douis/Nikopoulos
-
-
-
-
-
-

TABLE: 03
S/N
B GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Keliafanos/Katsantonis

-
-
2
Risteski/Laskoski B.
-

-
3
Zagotsis/Efthimiou
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Keliafanos/Katsantonis Zagotsis/Efthimiou
-
-
-
-
-
-
2-3
Risteski/Laskoski B. Zagotsis/Efthimiou
-
-
-
-
-
-
2-1
Risteski/Laskoski B. Keliafanos/Katsanton
-
-
-
-
-
-

TABLE: 06
S/N
C GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Agianoglou/Barbatsalos

-
-
2
Kareski I./ Kareski P.
-

-
3
Soumpasis/Petsoukis
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Agianoglou/Barbats Soumpasis/Petsouki
-
-
-
-
-
-
2-3
Kareski I./ Kareski P. Soumpasis/Petsouki
-
-
-
-
-
-
2-1
Kareski I./ Kareski P. Agianoglou/Barbatsa
-
-
-
-
-
-

TABLE: 04
S/N
D GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Kouroupas/Argyrakis

-
-
2
Pagourtzis/Karakatsanis
-

-
3
Nutu / Fotiadis
-
-PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Kouroupas/Argyrakis Nutu / Fotiadis
-
-
-
-
-
-
2-3
Pagourtzis/Karakatsanis Nutu / Fotiadis
-
-
-
-
-
-
2-1
Pagourtzis/Karakatsanis Kouroupas/Argyraki
-
-
-
-
-
-

TABLE: 09
S/N
E GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Sklias/Gimourtzinas G.

-
-
-2
Jiovanoski Z/Petreski M.
-

-
-3
Kogias / Kaloidis
-
-

-4
Gorgieski/Elsami
-
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Sklias/Gimourtzin Kogias / Kaloidis
-
-
-
-
-
-
2-4
JiovanoskI /Petreski Gorgieski/Elsami
-
-
-
-
-
-
1-2
Sklias/Gimourtzin JiovanoskI /Petreski
-
-
-
-
-
-
3-4
Kogias / Kaloidis Gorgieski/Elsami
-
-
-
-
-
-
2-3
JiovanoskI /Petreski Kogias / Kaloidis
-
-
-
-
-
-
1-4
Sklias/Gimourtzin Gorgieski/Elsami
-
-
-
-
-
-

TABLE: 07
S/N
F GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Gimourtzinas/Gimourtzinas

-
-
-2
Ivanoski Hr/Tanevski Z
-

-
-3
Ligouras / Kalogirou
-
-

-4
Kyritsis / Kitsios
-
-
-

PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Gimourtzi/Gimourtzi
Ligouras / Kalogirou
-
-
-
-
-
-
2-4
Ivanoski /Tanevski
Kyritsis / Kitsios
-
-
-
-
-
-
1-2
Gimourtzi/Gimourtzi
Ivanoski /Tanevski
-
-
-
-
-
-
3-4
Ligouras / Kalogirou
Kyritsis / Kitsios
-
-
-
-
-
-
2-3
Ivanoski /Tanevski
Ligouras / Kalogirou
-
-
-
-
-
-
1-4
Gimourtzi/Gimourtzi
Kyritsis / Kitsios
-
-
-
-
-
-


DOUBLE WOMEN PULL (Time: 10:00 )
TABLE: 02, 05, 08
S/N
A GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Vakali/Vourlioti

-
-
-2
Xygala/Papadaki
-

-
-3
Pippou/Papakyr
-
-

-4
Zisi / Duru
-
-
-

PLAYERS Α
PLAYERS Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Vakali/Vourlioti Pippou/Papakyr
-
-
-
-
-
-
2-4
Xygala/Papadaki Zisi / Duru
-
-
-
-
-
-
1-2
Vakali/Vourlioti Xygala/Papadaki
-
-
-
-
-
-
3-4
Pippou/Papakyr Zisi / Duru
-
-
-
-
-
-
2-3
Xygala/Papadaki Pippou/Papakyr
-
-
-
-
-
-
1-4
Vakali/Vourlioti Zisi / Duru
-
-
-
-
-
-
DOUBLE MIXED (Time: 11:00 )
TABLE: 01, 03, 09
S/N
A GROUP
1
2
3
P
Ν
Η
Θ
1
Nikopoulos/Pippou

-
-
2
Argyrakis/Xygala
-

-
3
Nutu/Vakali
-
-


PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rd Set
4th Set
5th Set
1-3
Nikopoulos/Pi Nutu/Vakali
-
-
-
-
-
-
2-3
Argyrakis/Xygala Nutu/Vakali
-
-
-
-
-
-
2-1
Argyrakis/Xygala Nikopoulos/Pi
-
-
-
-
-
-
TABLE: 02, 04, 05, 06
S/N
B GROUP
1
2
3
4
Ν
Η
Θ
1
Kouroupas/Papadaki

-
-
-2
Sklias/Zisi
-

-
-3
Kalogirou/Bikma
-
-

-4
Petsukis/Duru
-
-
-

PLAYER Α
PLAYER Β
SCORE
1st Set
2ndSet
3rdSet
4th Set
5th Set
1-3
Kouroupas/Papadaki
Kalogirou/Bikma
-
-
-
-
-
-
2-4
Sklias/Zisi
Petsukis/Duru
-
-
-
-
-
-
1-2
Kouroupas/Papadaki
Sklias/Zisi
-
-
-
-
-
-
3-4
Kalogirou/Bikma
Petsukis/Duru
-
-
-
-
-
-
2-3
Sklias/Zisi
Kalogirou/Bikma
-
-
-
-
-
-
1-4
Kouroupas/Papadaki
Petsukis/Duru
-
-
-
-
-
-
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου