Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

4ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28-29/11/2015

Ο Δήμος Φλώρινας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας, διοργανώνει το  4ο Σχολικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  που θα γίνει το  Σαββατοκύριακο 28/29 Νοεμβρίου 2015,  στο  2ο  Λύκειο Φλώρινας.
·  Για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα κάθε μαθητής πρέπει να συμπληρώσει τη Δήλωση Συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση του Κηδεμόνα που είναι στο ίδιο έντυπο.
·  Τελευταία ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015.
·         Μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνουν δεκτοί.
·         Θα διεξαχθούν αγώνες σε οκτώ κατηγορίες:


1.      Μαθητές Δημοτικού Α΄-B΄ Τάξεων, Σάββατο 28/11/15, 16.00-17.00
2.      Μαθήτριες  Δημοτικού Α΄-B΄ Τάξεων, Σάββατο 28/11/15, 16.00-17.00
3.      Μαθητές Δημοτικού Γ΄-Δ΄ Τάξεων, Σάββατο 28/11/15, 17.00-18.30
4.      Μαθήτριες Δημοτικού Γ΄-Δ΄ Τάξεων, Σάββατο 28/11/15, 17.00-18.30
5.      Μαθητές Δημοτικού Ε΄-Στ΄ Τάξεων, Σάββατο 28/11/15, 18.30-20.00
6.      Μαθήτριες Δημοτικού Ε΄-Στ΄ Τάξεων, Σάββατο 28/11/15, 18.30-20.00
7.      Μαθητές Γυμνασίου, Κυριακή 29/11/15, 17.00-20.00
8.      Μαθήτριες Γυμνασίου, Κυριακή 29/11/15, 17.00-20.00 Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν με φαξ στον αριθμό 2385022480 ή να παραδοθούν στη Δ/νση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6937164317.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ- Α.Σ.Ε.Α. «ΣΑΡΙΣΕΣ» ΦΛΩΡΙΝΑΣ


4ο  ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28-29/11/2015ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σχολείο:

Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα Πατρός:

Τάξη:

Τηλέφωνο:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η  κάτωθι  υπογεγραμμένος/η,   κηδεμόνας  του/της ..............................................
………………………..     μαθητή/μαθήτριας  της   ……….   τάξης του ..................................
……………………………Σχολείου,  δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στον γιο μου/κόρη μου
 να συμμετέχει στο 4ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Φλώρινας που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 28-29/11-2015 στο 2ο Λύκειο Φλώρινας.Ο/Η  Δηλών/ ούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου