Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

5o ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

5ο   ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5/11/2016


Ο Δήμος Φλώρινας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας, διοργανώνει το  5ο Σχολικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  που θα γίνει το  Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016,  στο  2ο  Λύκειο Φλώρινας.
·         Για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα κάθε μαθητής πρέπει να συμπληρώσει τη Δήλωση Συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση του Κηδεμόνα.
·         Τελευταία ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.
·         Θα διεξαχθούν αγώνες σε οκτώ κατηγορίες:

1.      Μαθητές Δημοτικού Α΄-B΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 11.00-13.00
2.      Μαθήτριες  Δημοτικού Α΄-B΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 11.00-13.00
3.      Μαθητές Δημοτικού Γ΄-Δ΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 15.00-17.00
4.      Μαθήτριες Δημοτικού Γ΄-Δ΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 15.00-17.00
5.      Μαθητές Δημοτικού Ε΄-Στ΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 17.00-19.00
6.      Μαθήτριες Δημοτικού Ε΄-Στ΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 17.00-19.00
7.      Μαθητές Γυμνασίου, Σάββατο 5/11/16, 19.00-21.00
8.      Μαθήτριες Γυμνασίου, Σάββατο 5/11/16, 19.00-21.00 


Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν με φαξ στον αριθμό 2385022480 ή να παραδοθούν στη Δ/νση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6937164317.
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ- Α.Σ.Ε.Α. «ΣΑΡΙΣΕΣ» ΦΛΩΡΙΝΑΣ


5ο  ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5/11/2016

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σχολείο:

Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα Πατρός:

Τάξη:

Τηλέφωνο:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΩΡΑΡΙΑ
1.       Μαθητές Δημοτικού Α΄-B΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 11.00-13.00
2.       Μαθήτριες  Δημοτικού Α΄-B΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 11.00-13.00
3.       Μαθητές Δημοτικού Γ΄-Δ΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 15.00-17.00
4.       Μαθήτριες Δημοτικού Γ΄-Δ΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 15.00-17.00
5.       Μαθητές Δημοτικού Ε΄-Στ΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 17.00-19.00
6.       Μαθήτριες Δημοτικού Ε΄-Στ΄ Τάξεων, Σάββατο 5/11/16, 17.00-19.00
7.       Μαθητές Γυμνασίου, Σάββατο 5/11/16, 19.00-21.00
8.       Μαθήτριες Γυμνασίου, Σάββατο 5/11/16, 19.00-21.00 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η  κάτωθι  υπογεγραμμένος/η,   κηδεμόνας  του/της ..............................................
………………………..     μαθητή/μαθήτριας  της   ……….   τάξης του ..................................
……………………………Σχολείου,  δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στον γιο μου/κόρη μου
 να συμμετέχει στο 5ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Φλώρινας που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 5/11-2016 στο 2ο Λύκειο Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου