Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ


               
                                                                                           
 Αθήνα,  29 Μαρτίου 2019        
                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. : 585
H Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. 
΄Εχοντας υπόψη της:
1.     To N. 2725/99 άρθρο 45
2.     Το καταστατικό της
3.     Τον Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας της, άρθρο 17
4.     Τις ανάγκες του αθλήματος σε διαιτητές

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
                                                          ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
A. Συμπλήρωση του 18ου έτους 
Β. Απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου  Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών
Γ. Να μην εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 3 και των §1 και 2 του άρθρου 130 του Ν 2725/99 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.  

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  12-14/4/2019


3.             ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Αγία Παρασκευή & Γιασημακοπούλου 14, Φλώρινα, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

4.             ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν 
α) Αίτηση, στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. (Αγίου Κωνσταντίνου 12, Ομόνοια – Fax: 210-5223455- e-mail: info@httf.gr ) ή στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής Β. Ελλάδας (περ 1 ΔΕΘ - Fax: 2310 237108- e-mail:
temaked@httf.gr) το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 9/4/2019  
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ.1 της παρούσας προκήρυξης  γ) Παράβολο 25 €.

5.ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4/2019  

17:00 – 20:00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019
10:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
9:00 – 11:30 

6.ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ: Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις θα ανακηρυχθούν επίσημοι διαιτητές και θα ενταχθούν στην κατηγορία των Δόκιμων όπως ο Εσωτερικός Κανονισμός ορίζει.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Λόγω του περιορισμένου χρόνου της σχολής, όσοι υποψήφιοι απουσιάσουν άνω του 1/3 των ωρών διδασκαλίας θα απορριφθούν.
Β. Στους υποψηφίους δεν χορηγούνται ημιαργίες, έξοδα  μετακίνησης και οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.
Γ. Η ύλη της σχολής διαιτησίας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας www.httf.gr – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ).
Δ. Για την διεξαγωγή της σχολής απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή 15 υποψηφίων.

Με αθλητικούς  χαιρετισμούς,
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                      
        ΜΑΝΩΛΗΣ  ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ                                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΣ
                                                                                                                                                 
                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου