Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

THANK YOU!!!


Our club TTC “SARISES” FLORINAS is thankful for all the athletes who honored us with their presents at the 5th International Table Tennis Festival “FLORINA 2019” and promises there will be better games next year.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου